سوالات اخیر در علوم کامپیوتری

0 امتیاز
0 پاسخ 1 بازدید
سوال شده 4 روز قبل در میکروتیک توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 2 مارس 2022 در لینوکس توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 5 Mar 2022 در میکروتیک توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 15 فوریه 2022 در لینوکس توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 15 فوریه 2022 در لینوکس توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده دسامبر 14, 2021 در اینترنت توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 100 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 122 بازدید
سوال شده ژوئن 23, 2021 در ویندوز توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 161 بازدید
سوال شده می 6, 2021 در مجازی سازی توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2.8k بازدید
سوال شده می 4, 2021 در VB.Net توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 217 بازدید
سوال شده مارس 29, 2021 در مجازی سازی توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 363 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 204 بازدید
سوال شده اکتبر 30, 2020 در شبکه عمومی توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 494 بازدید
سوال شده اکتبر 16, 2020 در ویندوز 7-8-10 توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 192 بازدید
سوال شده اوت 27, 2020 در امنیت توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 217 بازدید
سوال شده اوت 10, 2020 در میکروتیک توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 210 بازدید
سوال شده مارس 1, 2020 در لینوکس توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 814 بازدید
سوال شده ژان 20, 2020 در امنیت توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
سوال شده ژان 10, 2020 در میکروتیک توسط gafury دانش آموز (40 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 445 بازدید
سوال شده دسامبر 26, 2019 در میکروتیک توسط admin مدیر کل (15.2k امتیاز)
...